Wobbler lò xo dài

WB-02

Trong một số trường hợp, khách hàng có thể sử dụng lò xo dài hơn để tạo độ rung cho sản phẩm, thông thường lò xo dài khoảng 10cm, được gắn vào tấm quảng cáo bằng ốc tán, đầu còn lại gắn vào loxo kẹp:

Sau đây là sản phẩm Wobbler mẫu chúng tôi muốn giới thiệu đến khách hàng

WB-02

Trả lời