Vé các loại

Ve_Xe_BM

Ve_Xe_BM

Chúng tôi chuyên in ấn các loại vé như : vé tàu, vé giữ xe, vé xe …
Qui cách in ấn :

  –  Kích thước thường dùng : (5×10)cm
  –  Chất liệu : giấy Ford 100 hoặc giấy Carbonless
  –  Số màu in : tùy theo mẫu thiết kế của KH
  –  Thành phẩm : cắt, cấn răng cưa, đóng cuốn.
  –  Số lượng : từ 500 – 5000 cuốn trở lên.

Để biết thêm chi tiết xin hệ với chúng tôi.

 

www.nhaquangcao.com

Trả lời