tem nhãn/ tem decal

In decal, tem nhãn và ứng dụng của nó trong cuộc sống

decal_quang_cao

In tem nhãn trên decal nhựa

in-decal-nhua-trong

Tem decal nổi/ tem 3d

IMG 0317 zps358aa34e

Tem bảo hành/ decal bể

temmau

Nhãn decan giấy

3